มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ทั้งลูกค้า และพนักงาน ป้องกันการติดเชื้อ

DATE


 

มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ทั้งลูกค้า และพนักงาน ป้องกันการติดเชื้อ

      1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าบริษัท
     2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
     3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
     4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
     5. ทำความสะอาดห้องทำงาน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 
     6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรมและมีการพ่นน้ำยา กับรถจัดส่ง ทุกเย็น

50
Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag